Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky při rezervaci a online nákupu vstupenek na internetových stránkách www.mdkelektra.eu realizované pro společnost společností ComGate Payments, a.s a společností DISdata s.r.o.

 

Kulturní a kongresové centrum Elektra
Masarykova 950 | 763 26 Luhačovice
IČ: 00373281 | DIČ: CZ00373281

+420 577 713 980
info@luhacovice.eu
datová schránka: 4hek55q

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu vstupenek na představení pořádaná Kulturním a kongresovým centrem Elektra, a to jen při nákupu prostřednictvím internetové stránky www.mdkelektra.eu

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

 

Způsob nákupu vstupenky

Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení (film, divadlo, koncert ap.) v počtu nejvýše 6 ks je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace i způsob doručení E-vstupenky. Potvrzením zadaných údajů dochází k přesměrování na webovou stránku společnosti DISdata, kde je zákazníkovi zobrazena konečná cena vstupenek, doplněná o bankovní poplatek za transakci. Souhlasem s touto sumou je zákazník přesměrován na stránky společnosti ComGate Payments, a.s, kde po doplnění dalších osobních údajů bude zákazník přenesen na platební stránku.

Jakmile je platba zrealizovaná, zobrazí se stránka s potvrzením o zakoupení vstupenek. Potvrzení je potřeba z této stránky kvalitně vytisknout a prokázat se jím při vstupu na představení v Kulturnín a kongresovém centru Elektra.

Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o zakoupení vstupenek na jím zadanou emailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy na server, na kterém se emailová schránka zákazníka nachází, server nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.

Hlavním a podstatným identifikátorem každého potvrzení je QR kód. V případě, že zákazník při vstupu do Kulturního a kongresového centra Elektra nepředloží při kontrole vstupenek vytištěné potvrzení o zakoupení vstupenek přes internet, nebo toto bude nečitelně vytištěné, případně nebude jinak umožněno ověřit jeho pravost, nemá nárok na vpuštění do sálu, ani na vrácení peněz.

Potvrzení obsahující QR kód lze vytisknout, nejlépe ve velikosti, ve které se zobrazí na stránce, nebo je obsaženo v e-mailu. QR kód je rovněž možné sejmout fotoaparátem mobilního telefonu nebo tabletu, případně nahrát do těchto zařízení. QR kód se nedoporučuje zvětšovat nebo zmenšovat, důležitá je správná velikost QR kódu. Při vstupu na dané představení se zákazník prokazuje zaslaným QR kódem. Není dovoleno QR kód množit pro další zákazníky, QR kód je platný pouze pro první vstup, zákazník tedy odpovídá za nelegální šíření internetového potvrzení se vstupenkami. V případě, že by došlo k nelegálnímu šíření potvrzení, tak bude do sálu vpuštěn pouze 1. držitel platného potvrzení.

Během transakce a výběru místa nesmí zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět, ani nijak zavírat okno internetového prohlížeče, ve kterém provádí nákup či rezervaci vstupenky. Veškeré údaje se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vyvolat zpět.

Zákazníkem uvedená e-mailová adresa bude po nákupu zaregistrována do databáze Kulturního a kongresového centra Elektra, ze které se může zákazník kdykoliv odhlásit kliknutím na příslušný odkaz v e-mailu s programem divadla či kina nebo na internetových stránkách Kulturního a kongresového centra Elektra www.mdkelektra.eu..

Na nákup vstupenky má zákazník časový limit 20 minut. Během této doby je udělána tzv. dočasná rezervace vybraných sedadel. Pokud neproběhne úspěšný nákup či rezervace do 20 minut, jsou dočasně rezervovaná sedadla opět uvolněna do prodeje a celá operace je systémem stornována.

 

Způsob rezervace vstupenky

Rezervace vstupenek přes internetové stránky www.mdkelektra.eu  jsou umožněny na vybraná filmová, divadelní a hudební představení. V případě, že zákazník nemá možnost rezervace přes internet, může si rezervovat vstupenku i nadále jako doposud zasláním rezervačního požadavku na email info@luhacovice.eu nebo telefonicky.

Po vybrání a označení vstupenek na konkrétní představení v počtu nejvýše 6 ks se zákazníkovi nabídne možnost rezervace vstupenek. Zákazník je poté povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny další požadované informace. Potvrzením zadaných údajů dochází k rezervaci vstupenek.

Jakmile je rezervace dokončena, zobrazí se stránka s potvrzením o rezervaci vstupenek, které je možno přímo z této stránky vytisknout a prokázat se jím při vyzvedávání rezervovaných vstupenek na pokladnách Kulturního a kongresového centra Elektra.

Zákazníkovi je též zaslán informační e-mail o rezervaci vstupenek na jím zadanou e-mailovou adresu. Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy na server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, server nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.

Během transakce a výběru místa nesmí zákazník ve svém internetovém prohlížeči zadávat krok zpět, ani nijak zavírat okno internetového prohlížeče, ve kterém provádí nákup či rezervaci vstupenky. Veškeré údaje se zaznamenávají pouze na aktuální stránce a potvrzením se ukládají do bezpečnostního certifikátu, který kvůli zvýšené bezpečnosti nelze vyvolat zpět.

Zákazníkem uvedená e-mailová adresa bude po rezervaci zaregistrována do databáze Kulturního a kongresového centra Elektra, ze které se může zákazník kdykoliv odhlásit kliknutím na příslušný odkaz v e-mailu s programem divadla či kina nebo na internetových stránkách Kulturního a kongresového centra Elektra www.mdkelektra.eu.

Na rezervaci vstupenky má zákazník časový limit 20 minut. Během této doby je udělána tzv. dočasná rezervace vybraných sedadel. Pokud neproběhne úspěšný nákup či rezervace do 20 minut, jsou dočasně rezervovaná sedadla opět uvolněna do prodeje.

Rezervované vstupenky na filmová představení, koncerty či divadelní představení je třeba vyzvednout na pokladnách Kulturního a kongresového centra Elektra nejpozději 30 minut před začátkem představení. Při nedodržení podmínek rezervace propadá.

 

Reklamace

Reklamaci je možné uplatnit v Kulturním a kongresovém centru Elektra v předstihu před začátkem představení nebo nejpozději do 15 minut od začátku představení. Zakoupené vstupenky se vrací pouze v případě zrušení pořadu.

Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.

 

Informace o zpracování osobních údajů 

Kulturní a kongresové centrum Elektra, e-mail: info@luhacovice.eu, jakožto správce osobních údajů (dále jen správce) poskytuje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů a o právech subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním.

 

Zásady zpracování osobních údajů:

Pro tyto účely: Uzavírání a plnění smlouvy (rezervace/prodej vstupenky či abonentky na akce pořádané Kulturním a kongresovým centrem Elektra), jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

V tomto rozsahu: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Osobní údaje získáváme od subjektu údajů a zpracovávají se po dobu trvání smluvního vztahu. Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a zpracování se provádí ve spolupráci se společností DISdata s.r.o. se sídlem Národní 364/39, 110 00 Praha – Staré Město.

Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám.

 

Informace o právech subjektu údajů:

Právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo podat stížnost na porušení právních předpisů v souvislosti se zpracováním osobních údajů a to dozorovému orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají (právo být zapomenut), pokud pominul zákonný důvod k jejich zpracování.

Osobou pověřence pro ochranu osobních údajů správce je Ing. Milan Levkov, email: levkov@luhacovice.eu

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele v den nákupu vstupenek kupujícím.

Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi vázaný.

Kupující je při vstupu do prostor Kulturního a kongresového centra Elektra povinen se řídit vnitřními řády a pokyny provozovatele, zejména organizačními, požárními a bezpečnostními.

 

Nahoru