Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Povinně zveřejňované informace

Ochrana osobních údajů

Kulturní a kongresové centrum Elektra, příspěvková organizace jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Kulturní a kongresové centrum Elektra zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů na základě povinností, uložených zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování Kulturní a kongresové centrum Elektra však provádí jen výjimečně.

Kulturní a kongresové centrum Elektra, příspěvková organizace respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Kulturní a kongresové centrum Elektra, příspěvková organizace zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Kulturní a kongresové centrum Elektra, příspěvková organizace, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

Kulturní a kongresové centrum Elektra, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Kulturní a kongresové centrum Elektra, příspěvková organizace pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na Kulturní a kongresové centrum Elektra, příspěvková organizace je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS 4hek55q, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese reditel@mdkelektra.eu, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Kulturní a kongresové centrum Elektra, příspěvková organizace, Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Masarykova 950, 763 26 Luhačovice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Kulturní a kongresové centrum Elektra, příspěvková organizace je Ing. Milan Levkov, email: levkov@luhacovice.eu

 

Nahoru